Eglė Ridikaitė, Babutas skarialas. Kieman daržan, 2017, pigmento atspaudas ant archyvinio popieriaus, 100X110 cm, tiražas 2 iš 30

REZERVUOTA – Auka 500 Eur ir daugiau.