Eglė Ridikaitė, Babutas skarialas. pigmento atspaudas ant archyvinio popieriaus, 110X100 cm, tiražas 1 iš 30

REZERVUOTA – Auka 500 Eur ir daugiau.