Tenoras Antanas Zakarauskas. Pakvietimas į privatų koncertą

Aukojantį į Ukrainos paramos fondus solistas pakvies į privatų koncertą „Muzikinis salonas” privačioje saloninėje erdvėje. Vieta ir laikas bus pranešta aukojančiam.

Liko 5 pakvietimai.

Auka ne mažiau kaip 50€.